Systemisch Werk / Opstellingen

 

De oorsprong van het Systemisch werken (famillieopstellingen en organisatieopstellingen) ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen in het individu en binnen groepen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in een systeem, of het nu een familie systeem is of een organisatie systeem: er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft inzicht wordt direct fysiek ervaren. Dit schept ruimte voor verandering, acceptatie en zingeving. De cirkel kan worden rond gemaakt, de verbinding tot stand gebracht. Systemisch werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft een integrerende werking van de kennis en kunde die de begeleider al heeft.

Marion Gulpers is in staat verschillende methodieken te verbinden met Systemisch werk:

 

Waarachtige Communicatie Opstellingen

In dit werk zijn er verbindingen gemaakt tussen Geweldloze Communicatie oefeningen, Systemisch werk en nog andere methodieken. Op deze wijze wordt de communicatie stijl direct tastbaar en diep ervaren. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt naar fransformatie van binnen uit.

 

Mail voor het boeken van een intakegesprek naar focus@mariongulpers.nl
of bel 0655 988 689 en laat een bericht achter - eventueel via whatsapp. 

 

 

 

door Marion Gulpers

Googlewebdesign lenaluna | CMS cmsimple